Special Fruit is partner van SIFAV2025

Special Fruit is partner van SIFAV2025

De bedrijven die verenigd zijn in het duurzaamheidsinitiatief voor groenten en fruit SIFAV (Sustainability Initiative Fruit and Vegetables) onder de paraplu van het Initiatief Duurzame Handel (IDH), hebben hun nieuwe gezamenlijke duurzaamheidsstrategie voor 2025 gepresenteerd. Special Fruit is trots te kunnen aankondigen dat het tot deze bedrijven behoort die actief willen bijdragen aan een duurzamere verse groente- en fruitketen voor de Europese markt.

De nieuwe doelstellingen zijn gericht op het verminderen van de milieuvoetafdruk in de hele toeleveringsketen, het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, de lonen en de inkomens, het vergroten van transparantie en het versterken van de due diligence-rapportage.

De SIFAV-partners hebben gezamenlijke duurzaamheidsambities en een actieplan tot 2025 opgesteld. Door hun krachten te bundelen, kunnen bedrijven meer bereiken dan alleen. Als pionier ondertekende Special Fruit al in 2012 het eerste convenant samen met verschillende retailers, distributeurs en andere ondersteunende partijen. Dit partnerschap heeft in de afgelopen 8 jaar al heel wat vruchten afgeworpen en krijgt nu een vervolg met SIVAF2025. 

Special Fruit verbindt zich als bedrijf en als team aan de volgende duurzaamheidsdoelstellingen tot 2025:

Milieu:

- 25% voedselverspilling reductie in 3 producten

- 25% CO2 reductie in 3 kernproducten

- Wateraudits uitvoeren in landen waar water schaars is

Sociaal:

- Sociale audits in 90% van onze aankopen in risicolanden

Versnellen van transparantie en voortdurende verbetering :

- Implementeren van robuuste nauwkeurige processen als basis om een positieve sociale en milieuvriendelijke supply chain te creëren in groenten en fruit

- Vanaf 2022 jaarlijks gezamenlijk en individueel rapporteren over risico's en genomen stappen

Door het stellen van deze doelen is SIFAV een aanjager van duurzame verandering. Nu de eerste 25 partners (en dat aantal groeit) zich tot gezamenlijke actie hebben verbonden, is het tijd om de strategie voor 2025 publiekelijk te lanceren en andere branchegenoten uit te nodigen om hun krachten binnen SIFAV te bundelen, zoals Bert Barmans, CEO van Special Fruit, opmerkt: " Special Fruit en de telers waarmee we samenwerken, leven van de natuur. Haar producten bieden  ons werkgelegenheid en de vitaminen die onontbeerlijk zijn voor een gezond leven. Als familiebedrijf zetten we hoog in op het sociale welzijn van iedereen die bij onze handel is betrokken én willen we de grootste supporter zijn van de natuur. We zijn het aan de volgende generaties verplicht om te zorgen voor mens en natuur. We kunnen dit niet alleen en het zal stap voor stap moeten gebeuren. SIFAV2025 biedt ons het ideale kader waarmee we onze doelstellingen verder concreet kunnen maken en realiseren. We gaan met veel enthousiasme deze verbintenis aan."