Duurzaam

Ons maatschappelijk verantwoord ondernemen in een notendop

Speciaal in sociale verantwoordelijkheid

De productieketen voor fruit is complex en niet altijd even standvastig. Wij vinden dat het onze verantwoordelijkheid is om hulp te geven aan die schakels in de ketting die versterking nodig hebben en steun te verlenen aan diegenen die niet in staat zijn om zichzelf te verweren.

Wij zijn ervan overtuigd dat een hoog niveau van sociale verantwoordelijkheid uiteindelijk in het belang is van alle schakels in de productieketen; van arbeider tot consument. We sloten ons daarom aan bij het SIFAV convenant.

Jaarlijks laten we sociale audits uitvoeren bij onze telers om o.a. veilige werkomstandigheden te waarborgen. Onze doelstelling is om tegen 2025 90% van ons totaal volume na succesvolle audits te importeren. Vorig jaar realiseerden we de mooie doelstelling van 83 % geauditeerd volume, een stijging van meer dan 5 % tegenover het vorige jaar. 

Speciaal in duurzaamheid

De milieu-impact van de fruithandel kan behoorlijk zijn, met name in gebieden zonder grondige kennis van de langetermijneffecten rond bestrijding, pesticiden, afvalbeperking en energiebesparing.

Speciaal in voedselveiligheid

Naarmate meer en meer consumenten nieuwe exotische voedselvariëteiten ontdekken en meer en meer producenten de waarde van onze westerse markt ontdekken, nemen de risico’s op problemen met voedselveiligheid toe. Om zulke ongewenste effecten tegen te gaan, eisen wij een strikte naleving van internationale voedselveiligheidsstandaarden, waarbij we de Europese regelgeving als een absoluut minimum aanvaarden.


Ons Kwaliteitsbeheerssysteem is Global GAP gecertificeerd en voldoet aan de strikte eisen van, onder meer, British Retail Consortium en International Food Standard.
In onze verpakkingsfaciliteiten worden alle inkomende goederen routineus gecontroleerd op ongewenste residu’s en onze rechtstreekse sourcing geeft ons de kans te conformeren aan elke vraag betreffende voedselveiligheid van onze klanten.