Kwaliteit

Kwaliteit begint ver weg

Als het gaat om verse producten, begint kwaliteit tijdens de teelt. Zo letten we daarbij  op het gebruik van schadelijke stoffen en dus op duurzaamheid. Wij verwachten van al onze toeleveranciers dat zij schriftelijk instemmen met onze procedures en ethische richtlijnen.

Vervolgens onderzoeken wij hoe het fruit behandeld wordt tijdens de pluk, opslag, verpakking en vervoer. Temperatuurbeheersing en verantwoord pesticidengebruik zijn belangrijke aspecten van deze kwaliteitsbewaking waarin hygiëne een cruciale rol speelt.

Kwaliteit eindigt dichtbij

Onze opslagfaciliteiten in Huelva en Meer staan garant voor hoogwaardige verzorging. Elke levering wordt ingevoerd in ons ‘track and trace’ systeem dat ons in staat stelt om steeds bij te houden welke artikelen zich waar bevinden –en in welke conditie. De verschillende opslagcellen beschikken over individuele klimaatregelingen zodat de optimale temperaturen en vochtigheden voor de verschillende soorten groenten en fruit naar behoefte ingesteld kunnen worden. 

Een geavanceerd systeem voor ‘atmospheric control’ stelt ons in staat om, waar gewenst, langere opslagtijden zonder kwaliteitsverlies te realiseren. 

Voor aflevering vindt een laatste kwaliteitscontrole plaats waarbij individuele vruchten die niet aan de eisen voldoen verwijderd worden. Ook tijdens de samenstelling van orders wordt hierop gelet, zodat uitsluitend perfecte producten worden ingeladen in vrachtwagens met klimaatbeheersing.

Kwaliteit betekent normen halen. En de lat steeds hoger leggen

Juist in de wereld van bederfelijke waar gelden talloze wetten, regels en eisen van nationale regeringen, Europese overheden, consumentenorganisaties en andere instanties die voorschriften opstellen voor hygiëne, opslag en vervoer. De bekendste eisen zijn wellicht die van HACCP, BRC en IFS. 

Voor Special Fruit zijn de allerbelangrijkste voorschriften echter nog een maatje strenger. Dat zijn namelijk onze eigen regels die stelselmatig hogere eisen stellen dan externe autoriteiten doen. Voor ons is de naleving van externe wetten en regels dan ook eerder een beginpunt dan een einddoel.