Superieure kwaliteit

Superieure kwaliteit begint ver weg

Als het gaat om bederfelijke goederen, begint kwaliteit op de plantages. Die worden door ons dan ook grondig onderzocht op vakbekwaamheid, ervaring, betrouwbaarheid en continuïteit. Wij letten daarbij extra op het gebruik van meststoffen, additieven en verdelgingsmiddelen –en dus op duurzaamheid. Wij verwachten van al onze toeleveranciers dat zij schriftelijk instemmen met onze procedurebeschrijvingen en ethische principes. Daar staat van onze kant een langdurige zakelijke relatie tegenover mits de genormeerde kwaliteit steeds wordt geleverd. 

Lees hier het vervolg van ons kwaliteitsverhaal